Home Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Piszemy o najciekawszych wydarzeniach z całego świata, które poruszają miliony czytelników.

Wydawcą twojenowinki.pl jest: Solution Partners Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000533971; NIP 7010456484.

 

tel. do redakcji +48 503 864 444

adres e-mail: twojenowinkipl@gmail.com